صفحه اصلی مطالب مفید تشخیص درگاه پرداخت اصلی از جعلی

تشخیص درگاه پرداخت اصلی از جعلی

تشخیص درگاه پرداخت اصلی از جعلی

چه گونه درگاه پرداخت اصلی از جعلی را تشخیص دهیم؟

 

راه تشخیص درگاه پرداخت اصلی(شاپرک) از درگاه پرداخت جعلی بسیار ساده ست

مفتخیریم که امن ترین شیوه ی پرداخت در ایران را داریم می توانید با آسودگی خاطر سفارش خود را ثبت کنید

 شما می توانید برای آگاهی بیشتر  به سایت پلیس سایبری مراجعه فرمایید:

https://www.cyberpolice.ir/node/141658


 نطرات کاربران


ارسال نظر