صفحه اصلی سئوالات متداول بعد از ثبت سفارش امکان لغو سفارش وجود دارد؟

بعد از ثبت سفارش امکان لغو سفارش وجود دارد؟

بعد از ثبت سفارش امکان لغو سفارش وجود دارد؟

به دلیل اینکه سفارشات تماما خودکار اند و بعد از ثبت سفارش مستقیما به سیستم منتقل میشوند، لغو دستی سفارش ممکن نیستنطرات کاربران


ارسال نظر